/Tag:lignan

เลือดมังกร (Dragon’s Blood )

Dragon’s Blood คือ สารธรรมชาติจากยางดิบของต้นเลือดมังกร สายพันธุ์ Croton Lechleri หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Sangre de Grado พืชมหัศจรรย์ที่มีแหล่งกำเนิดจากป่าดงดิบอะเมซอน ในแถบประเทศเปรู โดยในอดีตชาวอินคาโบราณซึ่งเป็นชนพื้นเมืองชาวเปรูผู้ซึ่งมีความรอบรู้ในวิทยาการต่างๆอย่างลึกซึ้ง […]

By | 2024-05-21T22:27:08+07:00 December 18th, 2015|ส่วนผสมล้ำค่า|Comments Off on เลือดมังกร (Dragon’s Blood )