/Tag:Croton Lechleri

ทำไมเราถึงแก่ #2 ขบวนการไกลเคชั่น (Glycation)

ทฤษฎีที่สองที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก่ที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ ขบวนการไกลเคชั่น (Glycation) ที่เกิดขึ้นในร่างกาย ไกลเคชั่นเป็นปฏิกิริยาระหว่างโปรตีนกับน้ำตาลที่อยู่ในร่างกาย ก่อให้เกิดกระบวนการที่สร้างสารที่มีชื่อว่า AGEs (Advanced Glycation End-products) […]

By | 2024-05-21T22:27:07+07:00 December 19th, 2015|ศาสตร์ชะลอวัย|Comments Off on ทำไมเราถึงแก่ #2 ขบวนการไกลเคชั่น (Glycation)

ปรัชญาของซิกเนเจอร์ (Xixnature Philosophy )

ปรัชญาที่สำคัญที่สุด ของซิกเนเจอร์ ซึ่งเป็น พันธะสัญญา ที่เรามอบไว้ให้กับลูกค้าของเราและเราจะยึดมั่นไว้ตลอดไป มี 3 ประการ ด้วยกัน […]

By | 2024-05-21T22:27:08+07:00 December 18th, 2015|ทำไมต้องซิกเนเจอร์|Comments Off on ปรัชญาของซิกเนเจอร์ (Xixnature Philosophy )

เลือดมังกร (Dragon’s Blood )

Dragon’s Blood คือ สารธรรมชาติจากยางดิบของต้นเลือดมังกร สายพันธุ์ Croton Lechleri หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Sangre de Grado พืชมหัศจรรย์ที่มีแหล่งกำเนิดจากป่าดงดิบอะเมซอน ในแถบประเทศเปรู โดยในอดีตชาวอินคาโบราณซึ่งเป็นชนพื้นเมืองชาวเปรูผู้ซึ่งมีความรอบรู้ในวิทยาการต่างๆอย่างลึกซึ้ง […]

By | 2024-05-21T22:27:08+07:00 December 18th, 2015|ส่วนผสมล้ำค่า|Comments Off on เลือดมังกร (Dragon’s Blood )