/Tag:Azelaoyl Bis-Dipeptide-10

อนุพันธ์เปปไทด์ (Azelaoyl Bis-Dipeptide-10)

เคยสงสัยกันมั้ยคะว่า ทำไมคนเราถึงแก่ มีริ้วรอยเหี่ยวย่นเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้น บางครั้งอาจจะดูแก่ก่อนวัยเกินอายุ สาเหตุเกิดจาก เมื่อคนเราเกิดมา จะมีปฏิกิริยาไกลเคชั่นเกิดขึ้นในร่างกาย ไกลเคชั่นเป็นปฏิกิริยาระหว่างโปรตีนกับน้ำตาลที่อยู่ในร่างกายมาจับกัน ก่อให้เกิดสารที่มีชื่อว่า เอ-จี-อี (AGEs) […]

By | 2024-05-21T22:27:09+07:00 December 11th, 2015|ส่วนผสมล้ำค่า|Comments Off on อนุพันธ์เปปไทด์ (Azelaoyl Bis-Dipeptide-10)