/Tag:เซอร์ทูอิน

ทำไมเราถึงแก่ #3 นาฬิกาชีวิต (Biological Rhythms)

ทฤษฎีที่ 3 ที่เกี่ยวกับความแก่ชราที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน เกี่ยวข้องกับความลับที่เก็บไว้ในยีนที่อยู่ใน DNA ของมนุษย์ บางคนเรียกว่า “นาฬิกาชีวิต” หรือการตั้งโปรแกรมล่วงหน้าแต่ละช่วงอายุ ว่าในแต่ละช่วงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้แก่ชราอย่างไรบ้าง นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมียีนบางตัวถูกเปิด ให้แสดงออกมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงโดยแก่เพิ่มขึ้น แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบว่ามียีนที่ต้านความแก่ชราที่สามารถปิดสวิตช์ยีนที่เกี่ยวข้องกับความแก่ชราได้เช่นกัน เรียกว่ายีนเซอร์ทูอิน (Sirtuin) […]

By | 2024-05-21T22:27:07+07:00 December 19th, 2015|ศาสตร์ชะลอวัย|Comments Off on ทำไมเราถึงแก่ #3 นาฬิกาชีวิต (Biological Rhythms)